ASMERMER FİRMASI

Asmermer
Asmermer

Mermer içeriğinde Kalsiyum karbonat kristal kaya barındırır. Mermere en önemli özelliğini kazandıran özelliği mimari yapılara güzellik kazandıracak şekilde işlenmesidir. Mermer, işlendiği zaman çok süslü izlenimler verir.

Silikat mineralleri fazla miktarda mevcut olduğunda mermerler birçok değişik renkler alırlar. Mesela piroksenler ve amfiboller yeşil; grena ve vezüviyanit kahverengi; epidot, kontrodit ve sfen sarı rengi entegre ederler. Siyah ve gri mermerler ince grafit tabakalarının varlığı ile oluşur.

Oniks mermerleri büyük mikyasta silisyum dioksitten teşekkül etmiş kalsendondur. Su çözeltilerinden çökelerek var oldukları için eskiden bunlara su mermeri denirdi.

İlim adamlarına göre mermer, paleozoik jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Mermer yer kabuğunda bazen kilometrelerce derinlere kadar uzanabilir. Karalarda bol miktarda bulunur. Fransa, İtalya, Belçika, İspanya mermer yönünden zengindir. Uruguay renkli mermerleri ile Ünlüdur. En kaliteli mermerler Hindistan, Afrika ve Amerika’nın Vermont bölgesinde çıkarılmaktadır.

Mermer İle ilgili işlerinizi siz hayal edin onlar yapsın..

Asmermer:

Tel   : 0216 630 62 26

Gsm : 0538 336 55 62